Właściwość

Właściwość

Stosownie do treści art. 10 ust 3 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 771 z późn. zm.) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:1) o egzekucję z nieruchomości; 2) o wydanie nieruchomości; 3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości; 4)o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy

W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Adekwatnie do brzmienia art. 921 § 1 kpc egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona.

Komornik działa przy Sądzie Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, którego właściwość terytorialna obejmuje:

1. części miasta Poznania w granicach dzielnic Grunwald i Jeżyce (pobierz wykaz ulic w PDF )

2. oraz z obszaru gmin (pobierz wykaz miejscowości w PDF ):

Czytaj więcej o kancelarii