O kancelarii

Licytacje ruchomości

Licytacje nieruchomości

Wzory wniosków i dokumentów

Egzekucje komornicze

Komornik Sądowy Piotr Odziemski

Komornik Sądowy Piotr Odziemski jest członkiem Rady Izby Komorniczej w Poznaniu. Odbył aplikację komorniczą w latach 2012-2013 r., a następnie w 2016 r., zdał egzamin zawodowy. Pracował na stanowisku asesora komorniczego w latach 2016-2018.

Doświadczenie egzekucyjne zdobywał w latach 2011-2019 pracując w kancelariach komorniczych.

Uprzednio zaś, zdobywał doświadczenie pracując w kancelarii radcowskiej w Poznaniu w latach 2008-2010 w zakresie stosowania prawa procesowego, jak również postępowania zabezpieczającego oraz egzekucyjnego.

Posługuje się językiem angielskim w stopniu biegłym, francuskim w stopniu komunikatywnym oraz arabskim w stopniu podstawowym

Uprzednio w swojej pracy zawodowej, w 2008 r. odbył staż w Ambasadzie RP w Kuwejcie będącej punktem kontaktowym NATO w regionie oraz zapoznał się ze specyfiką krajów akredytacji placówki tj. Kuwejtu i Bahrajnu, co pozwoliło mu poszerzyć wiedzę z zakresu języków obcych, jak również prawa, w tym międzynarodowego publicznego.

Zdobyte doświadczenie pozwoliło mu na rozwinięcie umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi oraz pracy w zespole.


Nam hoc natura aequum est neminem cum alterius detrimento fieri locupletiorem

Słuszne jest, aby nikt nie wzbogacał się z cudzej straty