Licytacje

Zakładka w budowie


Interest rei publicze, ne maleficia remaneant impunita

W interesie państwa leży, aby czyny bezprawne nie pozostały bez kary